Adviseren

Hoe maken we ons jeugdwerk toekomstbestendig? Wat is onze visie? Welke koers willen we varen? Ik help u de antwoorden op deze vragen te vinden.

Organiseren

Het realiseren van een opdracht voor uw gemeente. Binnen de kerk, of juist als missionaire activiteit. Ik maak plannen en voer deze uit met inzet van uw eigen vrijwilligers.

Uitvoeren

Ik help uw jeugdwerk verder door vrijwilligers te trainen en coachen. Daarnaast ben ik inzetbaar bij de uitvoering van jeugdactiviteiten.

Peter Jan Kik

Bevlogen en betrokken met passie voor Godjeugdkerkevangelie

Mij grote passie is het delen van het evangelie onder jongeren. Binnen en buiten de kerk. 

Een aantal jaren geleden heb ik de overstap gemaakt vanuit de IT naar het jeugdwerk. Inmiddels ben ik 3 jaar werkzaam als professioneel jeugdwerker. Vanuit mijn vorige beroep neem ik vaardigheden als leidinggeven, projectmatig werken, analyseren en adviseren mee. Als jeugdwerker zet ik deze vaardigheden in binnen kerken en christelijke organisaties en combineer deze met de sociale vaardigheden die dit beroep mij elke dag weer leren.

Om de stap van de IT naar het jeugdwerk te kunnen maken heb ik een 2-jarige post-HBO opleiding tot jeugdwerker gevolgd aan het Evangelisch College.

Samen met mijn gezin woon ik in de omgeving van Rotterdam.

Adviseren

De juiste koers varen

Jeugdwerk heeft vaak te maken met snelle ontwikkelingen en vluchtige trends in de jongerenwereld. Het is goed daarop in te spelen, en daarnaast is het ook belangrijk om een visie te hebben en een koers uit te zetten voor langere termijn, om zo houvast te hebben bij de keuzes die gemaakt moeten worden.

Ik help graag mee bij het ontwikkelen van uw visie en een beleid om daaraan te koppelen.

Organiseren

EEN PLAN IN BEWEGING BRENGEN

Projecten

Een speciaal project voor jongeren of met jongeren? Ik kan de organisatie daarvan doen!

KAMPEN

Plannen en organiseren van een kamp. Ik maak een draaiboek, thema en programma. Deelname aan het kamp kan in overleg.


Activiteiten

Jeugdkerken, kindernevendiensten, catechisatie of een andere jeugdactiviteit opzetten? Ik help daar graag bij.

MAATWERK

Iets specifieks waarbij uw gemeente extra hulp kan gebruiken? Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.


Uitvoeren

Handen uit de mouwen

CATECHISATIE

Geven van (belijdenis) catechisatie .

GESPREKKEN

Persoonlijke gesprekken met (groepen) jongeren.

COACHING & TRAINING

Zowel (kleine) groepen als individuen coach ik graag bij het uitvoeren van jongerenwerk.


JEUGDDIENST

Jeugd- en gezinsdiensten voorbereiden en leiden. 

Neem contact op:

info@peterjankik.nl